Դիմորդ

    Հայտարարություն

<<Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ>>  ՊՈԱԿ_ ում   2019 թ. ընդունելության  քննություններից հետո առկա է  3 անվճար  թափուր տեղ`

 

Հիմնական կրթության հիմքով     լարային գործիքներ      1

Հիմնական կրթության  հիմքով   երաժշտության տեսություն   1

Միջնակարգ կրթությամբ `    պարարվեստ                1

 

Մրցութային հիմունքով Հաստատություն կարող է ընդունվել ընթացիկ տարում այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություն մրցույթով չանցած այն դիմորդը.  ով մինչև տվյալ ուսումնական տարվա օգոստոսի 22-ը ներառյալ կներկայացնի պահանջված փաստաթղթերը`

 

1) դիմում,

2) 4 լուսանկար (3×4 չափսի),

3) կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,

4) տվյալ տարվա համար հանձնած քննության գնահատականի վերաբերյալ տեղեկանքը:

5) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),

 

Դիմորդները  կարող են դիմել մինչև  ս/թ օգոստոսի 22 -ը  ներառյալ ` երկուշաբթի- ուրբաթ  օրերին    Ժ.10,00 -16,00 –ին:

Մանրամասնության համար զանգահարել `   0237 2-61-01

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը կատարում է 2014-2015 ուստարվա ընդունելություն հետևյալ բաժիններում.
1. Դաշնամուրային /դաշնամուր/
2. Լարային գործիքների / ջութակ,թավջութակ/
3. Փողային և հարվածային գործիքների /ֆլեյտա, կլարնետ/
4. Ժողովրդական գործիքների /դուդուկ, շվի, քանոն, քամանչա, դհոլ, կիթառ/
5. Երգեցողւթյան /դասական, ժողովրդական, էստրադային/
6. Երգգչախմբավարության /երգչախմբային դիրիժորություն/
7. Երաժշտության տեսություն
8. Պարարվեստ
9. Գեղանկարչության /գեղանկարչության դասավանդում/
10. Դիզայն /գեղարվեստական ձևավորում/ մասնագիտացմամբ:
Բոլոր բաժիններ կարող են դիմել միջնակարգ կամ ութնամյա կրթություն ունեցողները: Երաժշտական, պարարվեստ և դիզայն բաժիններում ուսման տևողությունը 3 տարի 10 ամիս է, իսկ գեղարվեստի բաժնում՝ 4 տարի 10 ամիս : Քոլեջում ընդունելությունը կատարվում է անվճար և վճարովի համակարգով: Անվճար ուսուցմամբ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած սովորողներն ստանում են նաև կրթաթոշակ:
Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են պետական նմուշի դիպլոմ /հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով/, որով կարող են աշխատել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ԱՊՀ երկրների երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներում, ինչպես նաև կարող են ուսումը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:
Անվճար ուսուցման տեղերի մրցույթից դուրս ուսումնական հաստատության ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ ընդունվում են
1-ին և 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները, որոնց բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի եզրակացության համաձայն, տվյալ մասնագիտությամբ սովորելը հակացուցված չէ
ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված /մահացած/ և 1-ին խմբի հաշմանդամ դարձած զինծառայողների երեխաները, ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները, համաձայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության , ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության , ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության կողմից տրված տեղեկանքների
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները
Դիմորդը հաստատութան ընդունող հանձնաժողովին անձամբ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. Դիմում /լրացվում է տեղում/
2. 4 լուսանկար /3×4 չափսի/
3. Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը
4. Անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական/
5. Փաստաթուղթ զին.ծառայության հետ առնչության մասին /տղաները/
6. Ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ
Դիմորդը, ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, տվյալ Հաստատությունում նախապես վճարում է 1000 /մեկ հազար/դրամ:
Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից` վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:
Դիմորդի փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 23-ից մինչև տվյալ մասնագիտության ընդունելության քննությունների սկզբից երկու օր առաջ, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից, ժամը 10.00-ից 16.00:
Ընդունելության քննությունները սկսվում են ս/թ հուլիսի 15-ից:
Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ընդունող հանձնաժողովին:
Քոլեջի հասցեն ՝ք. Արմավիր, Երևանյան-32 հեռ. 2-28-00, 2-61-01

Ընդունելության Կարգ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ


No__254-Ն___                                                                                                                                    <<05>> ապրիլի  2012թ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով <<Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչությանը և իրավաբանական վարչությանը` սահմանված կարգով սույն հրամանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:
3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մ.Մկրտչյանին:

Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ


 

Հավելված
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի
«05» ապրիլի 2012թ. N 254-Ն հրամանի

ԿԱՐԳ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով (այսուհետ` կարգ) սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) (այսուհետ` արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական պետական և հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ` Հաստատություն) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության կարգը:
2. Հաստատությունում առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում է առնվազն հիմնական կրթություն ունեցող, իսկ հեռակա ուսուցմամբ ընդունելությունն` առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձանց դիմումներով:
3. Հաստատությունում ընդունելությունն իրականացվում է առանց ընդունելության քննությունների` սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված` մրցութային հիմունքով, բացառությամբ` արվեստի, առողջապահության և սպորտի ոլորտի (այսուհետ` Ոլորտային) միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների:
4. Օտարերկրացիներն` իրենց ընտրությամբ, Հաստատություն կարող են ընդունվել սույն կարգով` միայն վճարովի համակարգ կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով:

2. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

5. Հաստատությունն ընդունելությունն իրականացնում է պետական կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ` Լիազորված մարմին) կողմից տվյալ ուսումնական տարվա համար հատկացված`
1) արհեստագործական և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ անվճար և վճարովի տեղերին համապատասխան.
2) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ վճարովի տեղերին համապատասխան:
6. Լիազորված մարմնի կողմից առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա ուսուցման տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում տնօրենը (ռեկտորը) հրապարակում է ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարություն, որը ներառում է դիմորդի փաստաթղթերի ընդունման և մրցույթի անցկացման ժամկետները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մասնագիտության`
1) կրթության ձևը` առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա, ինչպես նաև հեռավար (դիստանցիոն), դրսեկության ձևով ուսուցման պայմանները,
2) կրթության հիմքը` առնվազն հիմնական կամ միջնակարգ,
3) Լիազորված մարմնի կողմից հատկացված անվճար և վճարովի տեղերի քանակը,
4) քննության օր(եր)ը, ժամը, վայրը և տեսակը (գրավոր կամ բանավոր),
5) ուսման վճարի չափը,
6) ուսման տևողությունը,
7) որակավորումը,
8) և այլ տեղեկատվություն:
7. Առկա (ստացիոնար) ուսուցման մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդի փաստաթղթերն ընդունվում են ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 25-ը (Ոլորտային մասնագիտություններով` Հաստատության սահմանած ընդունելության քննության օրվանից 2 օր առաջ, բայց ոչ ուշ, քան օգոստոսի 23-ը), իսկ հեռակա ուսուցման համար՝ մինչև նոյեմբերի 25-ը:
8. Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է օգոստոսի 26- 27-ը: Ընդունելության մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են Հաստատության տվյալ մասնագիտության մրցույթի արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո:

3. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ
9. Ընդունելության գործընթացը կազմակերպելու նպատակով՝ Լիազորված մարմնի կողմից առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա ընդունելության տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 3 օրվա ընթացքում Հաստատությունում տնօրենի (ռեկտորի) հրամանով ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով և ընդունելության գործընթացը սպասարկող տեխնիկական անձնակազմ:
10. Ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են հանձնաժողովի նախագահը՝ Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը), նախագահի տեղակալը, պատասխանատու քարտուղարը և անդամները:
11. Քննությունների անցկացման նպատակով ստեղծվում են քննական հանձնաժողովներ, որոնց կազմում կարող են ընդգրկվել Հաստատության, ինչպես նաև հրավիրված մասնագետներ: Քննական հանձնաժողովների նախագահներին հաստատում է Լիազորված մարմինը` ընդունող հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ, իսկ կազմերը հաստատում է Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը):
Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը` ընդունելության տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Լիազորված մարմնին է ներկայացնում քննական հանձնաժողովների նախագահ/ներ/ի թեկնածություն/ներ/ը:
12. Ընդունող հանձնաժողովը սույն կարգին և Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) հաստատած աշխատանքային պլանին համապատասխան ապահովում է`
1) առկա (ստացիոնար) և/կամ հեռակա ուսուցման ընդունելության կազմակերպումն ու անցկացումը.
2) դիմորդների ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը և ձևակերպումը, մատյանում դիմորդների գրանցումը, փաստաթղթերի ընդունման մասին ստացականի լրացումը և հանձնումը,
3) մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով դիմորդների համար անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրումը,
4) սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված արտոնություններ ունեցող դիմորդներից անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահանջումը և համապատասխան ձևակերպումը,
5) ընդունելության մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվության և քննական առարկաներից խորհրդատվության տրամադրումը,
6) Ոլորտային մասնագիտություններով դիմորդների ընդունելության ձևակերպումը՝ քննությունների ժամկետի (ամսաթիվ, ժամ) նշումով և քննական թերթիկների հանձնումը դիմորդներին,
7) ընդունելության մրցույթի անցկացումը և Հաստատություն ընդունված դիմորդներին հրամանագրելու մասին որոշման ընդունումը
8)ընդունելության համար Հաստատության շենքի նախապատրաստումը, տարածքների հատկացումը և կահավորումը, ինչպես նաև ընդունելության ընթացքում հերթապահությունը և տարածքի պահպանումը.
9) ընդունելությանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերումը, ձևակերպումը,
10) դիմորդին և (կամ) նրա օրինական ներկայացուցչին Հաստատության լիցենզիային և կանոնադրությանը, ներքին կանոնակարգերին, կնքվելիք պայմանագրին, ինչպես նաև պետական հավատարմագրման վկայականին (առկայության դեպքում) և կրթության գործընթացը կարգավորող այլ իրավական ակտերին ծանոթացումը:
13. Ընդունելության նախապատրաստման և կազմակերպմանն առնչվող հարցեր քննարկելու համար ընդունող հանձնաժողովը պարբերաբար անց է կացնում նիստեր, որոնք արձանագրում է հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը, իսկ արձանագրությունները ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և պատասխանատու քարտուղարը:
14. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը՝
1) կազմակերպում ու ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքները և վերահսկում է ընդունելության գործընթացը.
2) հրապարակում է ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարությունը.
3) ձևավորում և հաստատում է քննական հանձնաժողովների կազմերն, ինչպես նաև կազմակերպում և վերահսկում է այդ հանձնաժողովների աշխատանքները.
4) հաստատում է Ոլորտային մասնագիտություններով ընդունելության քննությունների անցկացման ժամանակացույցը.
5) ընդունող և քննական հանձնաժողովների անդամներին ծանոթացնում է ընդունելության գործընթացը կարգավորող նորմատիվ փաստաթղթերին, ինչպես նաև ապահովում է նրանց աշխատանքային պայմանները.
6) որոշում է ընդունում Ոլորտային մասնագիտություններով դիմորդին ընդունելության քննություններին մասնակցելու թույլտվության վերաբերյալ, որի մասին նշում է կատարում նրա դիմումի վրա.
7) միջոցներ է ձեռնարկում ընդունելության ժամանակահատվածում հասարակական կարգի պահպանության, բժշկական սպասարկման ապահովման ուղղությամբ.
8) պատասխանատու է Հաստատությունում ընդունելության գործընթացի պատշաճ նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման համար:
15. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը՝
1) կատարում է ընդունող հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները՝ նրա բացակայության ընթացքում.
2) ձևավորում է «Դիմորդի անկյուն»` մասնագիտական կողմնորոշման, ընդունելության կարգի ու պայմանների վերաբերյալ.
3) հսկում է քննական հանձնաժողովների կողմից մշակված քննական նյութերի ճիշտ և ժամանակին ձևակերպումն ու բազմացումն, ապահովում է քննությունների անցկացման համար անհրաժեշտ տարածքներ.
4) կազմակերպում և հսկում է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքները:
16. Հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը`
1) ապահովում է ընդունելության հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացումն ու հաշվառումն ըստ սահմանված կարգի.
2) Ոլորտային մասնագիտություններով կազմում է դիմորդների խմբերն ըստ քննական առարկաների և լրացնում քննական տեղեկագրերը.
3) հսկում է դիմորդների փաստաթղթերի ճիշտ ձևակերպման, գրանցման մատյանի և հաշվառման այլ փաստաթղթերի վարման ընթացքը.
4) նախապատրաստում է ընդունող հանձնաժողովի նիստերի նյութերը, ընդունելության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ տնօրենի հրամանների նախագծերը, գրառում է ընդունող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները.
5) պատասխանատու է ընդունելությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերի պահպանման համար:
17. Քննական հանձնաժողովի նախագահը՝
1) կազմակերպում է քննական տոմսերի և քննական այլ նյութերի մշակումը,
2) ընդունող հանձնաժողովի նախագահի հետ միասին ստորագրում և ծրարում է քննական տոմսերը և պատասխանատու է Հաստատությունում դրանց պահպանման համար.
3) ղեկավարում է քննության ընթացքը և պատասխանատու է քննության անցկացման և հանձնաժողովի աշխատանքի որակի համար,
4) պատասխանատու է քննական տոմսերի մեջ հայտնաբերված վրիպակները տեղում ուղղելու համար,
5) դիմորդներին բացատրում է քննության ընթացակարգը և ներկայացվող պահանջները,
6) ընտրողաբար ստուգում կամ վերստուգում է գրավոր աշխատանքները,
7) յուրաքանչյուր քննության ավարտից անմիջապես հետո ընդունող հանձնաժողովին է ներկայացնում քննությունների ամփոփ արդյունքները:
18. Ընդունող հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են ընդունելության մրցույթի վերջնական արդյունքների ամփոփման, իսկ քննական հանձնաժողովների լիազորությունները` համապատասխան քննությունների վերջնական արդյունքերի ամփոփման օրվան հաջորդող 3-րդ օրվանից:

4. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄԸ

19. Դիմորդը` Հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`
1) դիմում,
2) 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
3) կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,
4) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
5) կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում).
6) սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին.
7) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում).
8) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոնների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
9) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթը (առկայության դեպքում),
10) տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում):
20. Դիմորդը Հաստատություն ընդունվելու համար կարող է դիմել մինչև 2 մասնագիտության հայտագրմամբ՝ մրցույթի առաջին հայտի գերակայության սկզբունքով, անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով:
21. Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, տվյալ Հաստատությունում նախապես վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում: Սահմանված վճարներից ազատվում են սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված արտոնություններ ունեցող դիմորդները, ինչպես նաև Հաստատության ընդունող հանձնաժողովի հայեցողությամբ` սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող այլ դիմորդներ:
22. Ընդունելության մրցույթից դուրս, պահուստային տեղերի հաշվին ընդունվում են` <<Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ, <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ, <<Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատություններում դիմորդների ընդունելության արտոնությունները սահմանելու մասին>> N 545 որոշման պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան արտոնություններ ունեցող Դիմորդները:

5. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԸ

23. Ընդունելության մրցույթն անց է կացվում ըստ մասնագիտությունների՝ տվյալ Հաստատությունում:
24. Ընդունելության մրցույթն անցկացվում է Լիազորված մարմնի կողմից ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում` հետևյալ սկզբունքով.
1) Անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ցանկով ընդունելության մրցութային առարկաների գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը:
2) Ոլորտային մասնագիտություններով անվճար տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և սույն կարգի ցանկերով (հավելված 1-ը կցվում է) տվյալ մասնագիտության քննության/քննությունների գնահատականի(ների) ու տվյալ մասնագիտության համար ընդունելության մրցութային առարկաների գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը:
3) մրցութային հավասար միավորներ ունենալու դեպքում ըստ սահմանված հերթականության առավելությունը տրվում է՝
ա. մեդալակիր-դիմորդին.
բ. տվյալ մասնագիտությամբ առավել երկարատև մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող դիմորդին.
գ. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար քննություններից առավել բարձր գնահատականներ ունեցող դիմորդին.
դ. տվյալ մասնագիտության գծով բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն ստացած դիմորդին.
ե. դպրոցականների հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդին.
զ. հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների առավելագույն միջին թվաբանական ունեցող դիմորդին.
է. ըստ տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ընդունելության մրցույթային առարկաների ցանկով սահմանված առաջնային համարվող առարկաներից առավել բարձր գնահատականների/միավորների ունեցած դիմորդին:
4) վճարովի ուսուցման տեղերը համալրվում են անվճար ուսուցման տեղերը համալրվելուց հետո` սույն կարգի 24-րդ կետի 1-ից 3-րդ ենթակետերով նախատեսված կարգով.
5) մրցույթը համարվում է ավարտված, Լիազորված մարմնի կողմից տվյալ ուսումնական տարվա համար Հաստատությանն հատկացված տեղերը համալրվելու կամ դիմորդների թիվն այդ տեղերից պակաս լինելու դեպքում:
25. Թափուր տեղերի առկայության դեպքում մրցութային հիմունքով Հաստատություն կարող է ընդունվել ընթացիկ տարում այլ Հաստատություն մրցույթով չանցած այն դիմորդը, ով մինչև տվյալ ուսումնական տարվա օգոստոսի 30-ը ներառյալ կներկայացնի սույն կարգի 19-րդ կետով պահանջված փաստաթղթերը:
26. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած որևէ առարկայի ընդունելության քննության դրական գնահատականը, որը ներկայացվում է սահմանված ձևի տեղեկանքով, դիմորդի ցանկությամբ համարվում է Հաստատությունում տվյալ առարկայի ընդունելության մրցութային գնահատական:
27. Ավարտական փաստաթղթում <<Հայոց լեզու>> առարկայից գնահատական չունեցող դիմորդի համար <<Հայոց լեզու>> առարկան նրա ցանկությամբ փոխարինվում է որևէ <<Օտար լեզու>> առարկայով:
28. Ոլորտային մասնագիտություններով ընդունելության քննություններն անցկացնում են քննական հանձնաժողովները` Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) հաստատած ժամանակացույցի համաձայն: Ժամանակացույցը քննությունների սկզբից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ փակցվում է Հաստատությունում` ի տես բոլորի, իսկ ժամանակացույցի պատճենը՝ հաստատումից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան քննությունները սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ, ներկայացվում է Լիազորված մարմնին:
29. Քննական տոմսերը կազմվում են Հաստատության քննական հանձնաժողովների կողմից՝ ընդունելության քննություններից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ:
30. Գրավոր առարկաների քննական տեքստերի քանակը պետք է լինի խմբերի թվից առնվազն 3-ով ավելի: Գրավոր քննությունների հարցատոմսերը պետք է կազմված լինեն այն հաշվարկով, որ յուրաքանչյուր քննական խմբի համար գործածության մեջ դրվի հարցատոմսի 4 տարբերակ պարունակող, նախապես կոմպլեկտավորված մեկ փաթեթ, իսկ վերջինիս ընտրությունը կատարվի առնվազն 3 փաթեթից:
31. Դիմորդն ընդունելության քննության է ներկայանում անձնագրով (մինչև 16 տարեկան դիմորդը` ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի), կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով և քննական թերթիկով, որոնք ստուգվում են ընդունող հանձնաժողովի կողմից՝ Հաստատություն և քննասենյակ մտնելիս: Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները Հաստատությունում չեն ավարտվել:
32. Յուրաքանչյուր քննական խմբում, որպես կանոն, ընդգրկվում է մինչև 30 դիմորդ: Բանավոր քննության դեպքում քննասենյակում միաժամանակ կարող է գտնվել ոչ ավելի, քան 5 դիմորդ:
33. Ընդունելության քննությունների օրերին Հաստատությունում և քննական սենյակում գտնվելու իրավունք ունեն.
1) Հաստատությունում` ընդունող հանձնաժողովի անդամները, տվյալ օրվա քննություններին մասնակցող դիմորդներն ու քննական հանձնաժողովի անդամները, սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի անդամները, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Լիազորված մարմնի ներկայացուցիչները: Գրավոր քննության ընթացքին հետևելու նպատակով ընդունող հանձնաժողովի նախագահը կարող է հրավիրել դիմորդների ծնողներ, հասարակայնության ներկայացուցիչներ և լրագրողներ:
2) Քննական սենյակում` քննական հանձնաժողովի անդամները, տվյալ օրվա քննություններին մասնակցող դիմորդները, Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը և տեղակալը, ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը և սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի անդամները միայն ընդունող հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Լիազորված մարմնի ներկայացուցիչները:
34. Արվեստի ոլորտի մասնագիտությունների քննությունների համար նախատեսվում է հետևյալ տևողությունը.
1) «Սոլֆեջիո» առարկայի գրավոր թելադրության համար՝ 25 րոպե, իսկ բանավոր քննությանը` յուրաքանչյուր դիմորդի նախապատրաստվելու և պատասխանելու համար մինչև 15-ական րոպե.
2) գեղարվեստի մասնագիտություններով`
ա) գծանկար` մինչև 540 րոպե (3 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ).
բ) գունանկար` մինչև 360 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ).
գ) կոմպոզիցիա` մինչև 450 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 5 ակադեմիական ժամ).
դ) քանդակ` մինչև 360 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ).
ե) քանդակի կոմպոզիցիա` մինչև 225 րոպե (1 օր` 5 ակադեմիական ժամ):
35. Ոլորտային մասնագիտություններով գրավոր քննական աշխատանքները (ներառյալ սևագրությունը) և բանավոր քննությունների ժամանակ դիմորդների նշումները կատարվում են Հաստատության դրոշմակնքված թերթիկների վրա: Վերջիններս ենթակա են հաշվառման և մինչև քննական հանձնաժողովին հանձնելը պահվում են ընդունող հանձնաժողովի նախագահի մոտ:
36. Գրավոր քննական աշխատանքները, բանավոր քննությունների ժամանակ դիմորդներին տրված դրոշմակնքված թերթիկները, լրացված քննական տեղեկագրերը՝ քննական հանձնաժողովի նախագահը քննության ավարտից (գրավոր քննության դեպքում՝ աշխատանքների ստուգումից) անմիջապես հետո հանձնում է ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարին: Յուրաքանչյուր քննության արդյունքները հաստատվում են ընդունող հանձնաժողովի նախագահի կողմից:
37. Գրավոր աշխատանքների ստուգումը կատարվում է Հաստատությունում, քննական հանձնաժողովի անդամների կողմից:
38. Ոլորտային մասնագիտություններով բանավոր քննությունների համար նախատեսվում է հետևյալ տևողությունը` յուրաքանչյուր դիմորդի նախապատրաստվելու համար մինչև 30 րոպե, իսկ պատասխանի համար մինչև 15 րոպե:
39. Ընդունելության քննությունները Ոլորտային մասնագիտություններով գնահատվում են 20 բալային համակարգով: Դրական են համարվում 8 և ավելի միավորները: 8 միավորից ցածր ստացած դիմորդը չի մասնակցում մրցույթին:
40. Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները Հաստատությունում չեն ավարտվել:
41. Հաստատության ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված քննությունների արդյունքների ցուցակները փակցվում են ի տես բոլորի ոչ ուշ, քան տվյալ քննության հաջորդ օրվա ժամը 12-ը:
42. Գրավոր քննության գնահատականը դիմորդը կարող է գրավոր բողոքարկել ընդունող հանձնաժողովի նախագահին՝ քննությունների արդյունքները հրապարակվելուց հետո` մինչև հաջորդ օրվա ժամը 12-ը: Դիմումը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում քննական հանձնաժողովը`
1) դիմորդի ներկայությամբ վերստուգում, քննարկում է բողոքարկված աշխատանքը.
2) պատճառաբանված մերժում է փոփոխել կամ փոփոխում է գնահատականը` այդ մասին տեղյակ պահելով դիմորդին:
43. Գնահատականը փոփոխելու դեպքում այն վավերացվում է քննական հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որի համար քննական տեղեկագրում հանձնաժողովի նախագահը տվյալ դիմորդի հերթական համարը վերցնում է շրջանակի մեջ, դրա դիմաց կատարում է «Գնահատականը փոփոխված է» նշումը և ստորագրում: Փոփոխված գնահատականն անց է կացվում նոր տեղեկագրի մեջ: Համապատասխան փոփոխություն է կատարվում նաև դիմորդի քննական թերթիկում: Գնահատականների փոփոխությունը արձանագրվում է ընդունող հանձնաժողովի կողմից:
44. Բանավոր քննության գնահատականը դիմորդն իրավունք ունի բողոքարկել առանց քննասենյակից դուրս գալու՝ քննական հանձնաժողովի նախագահի ներկայությամբ: Բողոքի քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովի նախագահը կարող է վերանայել բանավոր քննության գնահատականը:
45. Ընդունելության մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են տվյալ մասնագիտության մրցույթի արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո և 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունելության արդյունքները ներկայացվում է Լիազորված մարմնին:

6. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

46. Մրցույթով անցած յուրաքանչյուր դիմորդի համար կազմվում է անձնական գործ, որտեղ ընդգրկվում են սույն կարգի 19-րդ կետի 1-2 և 3-10 ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը կամ փաստաթղթերի պատճեները, հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության ատեստատի բնագիրը կամ նոտարական հաստատումով (վավերացված) պատճենը, իսկ առկայության դեպքում` նաև գրավոր քննական աշխատանքները, բողոքարկման դիմումները և դրանց վերաբերյալ որոշումները:
47. Ընդունող հանձնաժողովի համապատասխան որոշման և լրիվ ձևակերպված անձնական գործի հիման վրա Հաստատության տնօրենը մրցույթով անցած դիմորդներին 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հրամանագրում է որպես ուսանող: Հրամանագրվածների ցուցակները հրապարակվում են ոչ ուշ, քան հրամանագրման հաջորդ օրը:
48. Թափուր տեղերի առկայության դեպքում մրցութային հիմունքով Հաստատություն կարող է ընդունվել ընթացիկ տարում այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություն մրցույթով չանցած այն դիմորդը, ով մինչև տվյալ ուսումնական տարվա օգոստոսի 31-ը ներառյալ կներկայացնի սույն կարգի 19-րդ կետով պահանջված փաստաթղթերը:
49. Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) հրամանագրված դիմորդի հետ կնքում է պայմանագիր, որտեղ պարտադիր ամրագրվում են ուսանողի ընտրած մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, սովորելու տարիների տևողությունը և Հաստատությունում ուսման վարձի ընդհանուր չափը՝ բաժանված ըստ ուսումնական տարիների: Պայմանագրով նախատեսված ուսման վարձի ընդհանուր և դրա՝ ըստ տարիների բաժանված չափերը, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չեն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
50. Ուսանողին հանձնվում է պայմանագրի երկրորդ օրինակը, ուսանողական տոմս և առաջադիմության գրքույկ:
51. Հաստատության ուսումնական խմբում ուսանողների թիվը սահմանվում է` առկա (ստացիոնար) ուսուցման համար մինչև 25, հեռակա ուսուցման համար` մինչև 20 մարդ:
52. Հաստատություն չընդունված դիմորդին վերադարձվում են սույն կարգի 19-րդ կետով պահանջված փաստաթղթերը, իսկ դրանց պատճեները, ինչպես նաև քննական աշխատանքները պահպանվում են Հաստատությունում 6 ամիս, որից հետո ոչնչացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
53. Ընդունելության հետ առնչվող կամ մրցույթի անցկացման ընթացքում ծագած հարցերը, որոնք չեն կանոնակարգվում սույն կարգով, կարգավորվում են ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով:
54. Սույն կարգի իրականացումը վերահսկում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

Ցանկ No: 1

Հավելված 1
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի
«05» ապրիլի 2012թ. N 254 հրամանով հաստատված կարգի

ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ
ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ

ԴԱՍԻՉԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ
1 2 3
 0514  Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն  Երկ.  Մ  Հլգ
 0515  Զարդակիրառական արվեստ  Երկ.  Մ  Հլգ
 0601  Հաշվետարություն  Մ  Հլգ  Օլ
 0604  Բանկային գործ  Մ  Հլգ  Օլ
 0605  Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում  Հլգ  Օլ  Իր
 0608  Առևտրական գործ  Մ  Հլգ  Օլ
 0904  Օգտակար հանածոների հարստացում  Աշխ  Հլգ  Ք
 1002  Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ
 1003  Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ
 1007  Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում  Ֆ  Մ  Հլգ
 1105  Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ  Ֆ  Մ  Հլգ
 1207  Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա  Ֆ  Մ  Հլգ
 1210  Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա  Ֆ  Մ  Հլգ
 1706  Հիվանդի  ընդհանուր խնամք  Կ  Ք  Հլգ
 1903  Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ
 2003  Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա  Ֆ  Մ  Հլգ
 2009  Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ
 2014  Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Ֆ  Մ  Հլգ
 2203  Համակարգիչների շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ
 2204  Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Մ  Ֆ  Հլգ
 2304  Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում  Երկ.  Կ  Հլգ
 2305  Լուսանկարչություն  Ֆ  Մ  Հլգ
 2311  Հասարակական սնունդ  Կ  Ք  Հլգ
 2401  Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)  Մ  Ֆ  Հլգ
 2402  Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում  Ֆ  Մ  Հլգ
 2406  Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ
 2512  Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ
 2704  Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն  Կ  Ք  Հլգ
 2802  Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա  Ք  Մ  Հլգ
 2809  Կարի արտադրության տեխնոլոգիա  Մ  Ք  Հլգ
 2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ
 2907  Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր  Երկ.  Մ  Հլգ
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում  Երկ.  Մ  Հլգ
2915 Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ
3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում  Ֆ  Մ  Հլգ
3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում  Կ  Մ  Հլգ
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)  Ք  Մ  Հլգ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգտագործված հապավումներ
Հլգ– Հայոց լեզու և գրականություն
Օլ – Օտար լեզու
Մ – Մաթեմատիկա
Ֆ – Ֆիզիկա
Ք – Քիմիա
Կ – Կենսաբանություն
Աշխ – Աշխարհագրություն
Երկ – Երկրաչափություն
Իր – Իրավունքի

Ցանկ No: 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՍՏ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ
 1 2
0201  Իրավագիտություն  Հպ  Հլգ  Օլ      
0202  Սոցիալական ապահովության կազմակերպում  Հպ  Հլգ  Օլ      
0205  Սոցիալական աշխատանք  Հպ  Հլգ  Օլ      
0206  Հրատարակչական գործ  Հլգ  Հպ  Օլ      
0207  Թարգմանություն և գործավարություն  Օլ  Հլգ  Հպ      
0208  Թարգմանություն և մաքսավարություն  Օլ  Հլգ  Մ      
0209  Թարգմանություն և արխիվավարություն  Օլ  Հլգ  Հպ      
0210  Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում  Օլ  Հլգ  Հպ      
0301  Հայոց և օտար լեզուների դասավանդում  Հլգ  Օլ  Մ      
0302  Հայոց լեզվի դասավանդում  Հլգ  Հլ  Մ      
0303  Ռուսաց լեզվի դասավանդում  Ռլ  Հլգ  Օլ      
0304  Օտար լեզվի դասավանդում  Օլ  Հլգ  Մ      
0307  Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  Հլգ      Ֆիզ    
0308  Մասնագիտական ուսուցում (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Հպ      
0310  Երաժշտական կրթություն  Հլգ      Մասն  Սոլֆ  
0312  Դասավանդում տարրական դասարաններում  Հլգ   Մ  Հպ      
0313  Նախադպրոցական կրթություն  Հլգ  Մ  Հպ      
0314  Հատուկ նախադպրոցական կրթություն  Հլգ  Մ  Հպ      
0317  Սոցիալական մանկավարժություն  Հլգ  Մ  Հպ      
0319  Պարի ուսուցում  Հլգ      Մասն    
0401  Բուժական գործ  Հլգ      Կ    
0402  Մանկաբարձական գործ  Հլգ       Կ    
0403  Բուժկանխարգելման գործ  Հլգ       Կ    
0404  Բժշկական օպտիկա  Հլգ      Ֆ    
0405  Դեղագործություն  Հլգ      Կ    
0406  Քույրական գործ  Հլգ      Կ    
0407  Լաբորատոր ախտորոշում  Հլգ      Ք    
0408  Լաբորատոր գործ  Հլգ      Կ    
0410  Բուժական կոսմետոլոգիա  Հլգ      Կ    
0411  Բուժական մերսում  Հլգ      Կ    
0415  Քույրական գործի կազմակերպում  Հլգ      Կ    
0416  Ատամնատեխնիկական գործ  Հլգ      Կ    
0501  Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)  Հլգ      Մասն  Սոլֆ  
0502  Երգեցողություն  Հլգ      Մասն1  Մասն2  
0503  Երգչախմբավարություն  Հլգ      Սոլֆ  Դշն  
0504  Երաժշտության տեսություն  Հլգ      Սոլֆ  Եգ  Դշն
0505  Էստրադայի երաժշտարվեստ  Հլգ      Մասն  Սոլֆ  
0506  Պարարվեստ  Հլգ      Մասն    
0507  Դերասանական արվեստ  Հլգ      Մասն    
0508  Կրկեսային արվեստ  Հլգ      Մասն    
0509  Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների)  Հլգ      Մասն    
0511  Էստրադային արվեստ  Հլգ      Մասն    
0512  Գեղանկարչություն  Հլգ      Գծն  Գնն  Կոմ
0513  Քանդակագործություն  Հլգ      Գծն  Քնդ  Կոմ
0514  Դիզայն (ըստ ճյուղերի)  Հլգ      Գծն  Գնն  Կոմ
0515  Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ  Հլգ      Գծն  Գնն  Կոմ
0516  Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում  Հլգ      Մասն    
0517  Գրադարանային գործ  Հլգ  Հպ  Օլ      
0518  Սոցիալ-մշակութային գործունեություն և ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործություն  Հլգ      Մասն    
0520  Լուսային ռեժիսուրա  Հլգ      Մասն    
0601  Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0602  Մենեջմենթ (կառավարում)  (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0603  Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0604  Բանկային գործ  Մ  Հլգ  Օլ      
0606  Ապահովագրական գործ (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0607  Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0608  Առևտուր (ըստ ճյուղերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0612  Ապրանքագիտություն (ըստ համասեռ ապրանքների      խմբերի)  Մ  Հլգ  Օլ      
0613  Հողային ռեսուրսների կառավարում  Մ  Հլգ  Օլ      
0801  Երկրաբանական հանույթ, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում  Մ  Ք  Հլգ      
0804  Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման տեխնոլոգիա և տեխնիկա  Մ  Ք  Հլգ      
0902  Բաց լեռնային աշխատանքներ  Մ  Ք  Հլգ      
0903  Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորերկրյա շահագործում  Մ  Ք  Հլգ      
0904  Օգտակար հանածոների հարստացում  Մ  Ք  Հլգ      
0908  Հանքահորային և ստորերկրյա շինարարություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
1001  Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
1002  Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1004  Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)  Ֆ  Մ  Հլգ      
1005  Ջերմաէլեկտրակայաններ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1006  Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1007  Ատոմային և միջուկային էներգետիկական կայանքներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1101  Սև մետաղների մետաղագործություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
1102  Գունավոր մետաղների մետաղագործություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
1103  Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն  Ֆ  Ք  Հլգ      
1104  Մետաղագիտություն և մետաղների ջերմային մշակում  Ֆ  Ք  Հլգ      
1105  Մետաղների ճնշամշակում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1106  Փոշեմետաղագործություն, կոմպոզիցիոն նյութեր, ծածկույթներ  Ֆ  Ք  Հլգ      
1107  Մետաղների և եռակցումների որակի հսկում  Ֆ  Ք  Հլգ      
1201  Մեքենաշինության տեխնոլոգիա  Ֆ  Մ  Հլգ      
1202  Թռչող ապարատների արտադրություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
1203  Ավիացիոն շարժիչների արտադրություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
1205  Ավտոմոբիլաշինություն և տրակտորաշինություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
1206  Երկաթուղիների շարժակազմի արտադրություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
1207  Եռակցման արտադրություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
1208  Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1209  Հատուկ մեքենաներ և սարքեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
1210  Իրերի արտադրություն ավտոմատ ռոտորային և ռոտորային- հոսքային գծերի վրա  Ֆ  Մ  Հլգ      
1211  Հաստոցաշինություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
1701  Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում և տեխնիկական շահագործում (ըստ ճյուղերի)  Մ  Ֆ  Հլգ      
1703  Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1704  Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Ֆ  Մ  Հլգ      
1705  Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Մ  Ֆ  Հլգ      
1706  Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
1707  Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
1708  Էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության համար կիրառվող սարքավորումների տեխնիական շահագործում  Ֆ  Մ   Հլգ      
1710  Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում առևտրում և հանրային սննդում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1715  Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1716  Հաստոցների շահագործում և սպասարկում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1719  Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1720  Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
1721  Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով  Ֆ  Մ  Հլգ      
1723  Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
1801  Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1802  Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և խտարարման տեխնիկա  Ֆ  Մ  Հլգ      
1803  Լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1804  Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Ֆ  Մ  Հլգ      
1805  էլեկտրատեխնիկական սարքեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
1806  Էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում (ըստ ճյուղերի)  Ֆ  Մ  Հլգ      
1808  Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
1901  Սարքաշինություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
1902  Որակի հսկման և ախտորոշման սարքեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
1910  Ռադիոէլեկտրոնային գործիքային սարքեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
1911  Էլեկտրամեխանիկական գործիքային սարքեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
1913  Չափագիտություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2001  Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդմարմնային միկրոէլեկտրոնիկա  Ֆ  Մ  Հլգ      
2002  Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորւմներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
2003  Ռադիոսարքաշինություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
2004  Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
2005  Բազմուղի հեռուստահաղորդակցման համակարգեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
2006  Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և հեռուստատեսություն  Ֆ  Մ  Հլգ      
2007  Էլեկտրավորված և օդանավարկման համալիրների տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2008  Օդերևութաբանական ռադիոտեխնիկական համակարգերի շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2009  Կապի միջոցների շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2010  Տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների տեխնիկական շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Ֆ  Մ  Հլգ      
2013  Լսատեսողական տեխնիկա և լսատեսողական ծրագրերի ձայնատեխնիկական ապահովում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2014  Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)  Ֆ  Մ  Հլգ      
2015  Փոստային կապ  Մ  Օլ  Հլգ      
2019  Կինոսարքավորումների և տեսատեխնիկայի շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2020  Հնչյունային տեխնիկայի սպասարկում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2101  Տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրությունների ավտոմատացում (ըստ ճյուղերի)  Ֆ  Մ  Հլգ      
2102  Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանություն և ավտոմատացում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2103  Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Ֆ  Մ  Հլգ      
2104  Կառավարման ավտոմատ համակարգեր  Ֆ  Մ  Հլգ      
2105  Ջերմաէլեկտրակայանների տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2106  Էլեկտրաէներգետիկական գործավարական կառավարման համակարգեր և միջոցներ  Ֆ  Մ  Հլգ      
2107  Մեքենայացման և ավտոմատացման միջոցներ  (ըստ ճյուղերի)  Մ  Ֆ  Հլգ      
2108  Որակի կառավարում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2201  Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր  Մ  Ֆ  Հլգ      
2202  Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր (ըստ ճյուղերի)  Մ  Ֆ  Հլգ      
2203  Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2204  Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2205  Կիրառական ինֆորմատիկա (ըստ ճյուղերի)  Մ  Ֆ  Հլգ      
2206  Մեխատրոնիկա  Մ  Ֆ  Հլգ      
2301  Սպասարկման կազմակերպում  Մ  Հլգ  Օլ      
2302  Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում  Հպ  Հլգ  Օլ      
2303  Իրերի քիմիական մշակման սպասարկում  Ք  Մ  Հլգ      
2304  Վարսավիրական արվեստ  Հլգ  Կ        
2305  Լուսանկարչական գործ  Ֆ  Մ  Հլգ      
2307  Զբոսաշրջություն  Հպ  Օլ   Հլգ      
2308  Գովազդ  Հլգ  Օլ  Հպ      
2311  Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում  Մ  Հլգ  Օլ      
2312  Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ  Ք  Կ  Հլգ      
2315  Սպասարկում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Մ  Հլգ  Օլ      
2401  Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Մ  Ֆ  Հլգ      
2402  Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2403  Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2404  Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով  Ք  Ֆ  Հլգ      
2409  Տրանսպորտային էներգետիկական կայանքների շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)  Ֆ  Մ  Հլգ      
2410  Թռչող հարմարանքներրի և շարժիչների տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2411  Էլեկտրաֆիկացված և օդաչուաօդանավային   համալիրի տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2412  Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2413  Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի շահագործում ըստ տրանսպորտի գտեսակների  Ֆ  Մ  Հլգ      
2414  Տրանսպորտայի էներգետիկ սարքերի շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2415  Օդային տրանսպորտի շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2501  Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2502  Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2503  Էլեկտրաքիմիական արտադրություն  Ք  Ֆ  Հլգ      
2504  Կոքսաքիմիական արտադրություն  Ք  Կ  Հլգ      
2505  Նավթի և գազի վերամշակում  Ք  Կ  Հլգ      
2506  Պոլիմերային նյութերից պատրաստվող իրերի և ծածկույթների արտադրություն  Ք  Կ  Հլգ      
2507  Կինոլուսանկարչանյութերի և մագնիսական կրիչների տեխնոլոգիա  Ֆ  Ք  Հլգ      
2508  Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ մետաղական նյութերի և իրերի արտադրություն  Ք  Ֆ  Հլգ      
2509  Կենսաքիմիական արտադրություն  Ք  Կ  Հլգ      
2510  Երկրորդական հումքի վերամշակում  Ք  Կ  Հլգ      
2512  Հրատեխնիկական միացությունների  և իրերի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2514  Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում  Ք  Մ  Հլգ      
2515  Վերամշակման արտադրության քիմիական տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2601  Փայտամթերման տեխնոլոգիա  Ք  Մ  Հլգ      
2602  Փայտամշակման տեխնոլոգիա  Ք  Մ  Հլգ      
2603  Փայտանյութի վերամշակման տեխնոլոգիա  Ք  Մ  Հլգ      
2604  Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն  Կ  Մ  Հլգ      
2605  Պարտեզապուրակային և երկրապատկերային շինարարություն  Մ  Կ  Հլգ      
2701  Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2702  Հացաթխման, մակարոնային և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2703  Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2704  Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն  Ք  Կ  Հլգ      
2706  Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2707  Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2708  Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2709  Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2710  Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2711  Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2802  Մանրաթելային նյութերի նախնական վերամշակում  Ք  Կ  Հլգ      
2807  Մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2808  Հագուստի մոդելավորում և նախագծում  Հլգ      Գծն    
2809  Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  Մ  Կ  Հլգ      
2810  Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա  Ք  Կ  Հլգ      
2811  Կաշվե իրերի արտադրություն  Ք  Կ  Հլգ      
2813  Թղթե և ստվարաթղթե իրերի արտադրություն  Մ  Ք  Հլգ      
2814  Պոլիգրաֆիական արտադրություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2815  Նվագարանների արտադրություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2816  Խաղալիքների գեղարվեստական նախագծում, մոդելավորում և ձևավորում  Հլգ      Գծն    
2817  Մորթե արտադրանքի մոդելավորում և նախագծում  Հլգ      Գծն    
2818  Կաշվե արտադրանքի մոդելավորում և նախագծում  Հլգ      Գծն    
2819  Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն  Մ  Ք  Հլգ      
2901  Ճարտապետություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2902  Շենքերի և կառույցների շինարարություն ու շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2903  Քաղաքային հաղորդակցության ուղիների շինարարություն և շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2904  Երկաթուղիների շինարարություն, երկաթգիծ և գծային տնտեսություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2905  Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն ու շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2906  Հիդրոտեխնիկական շինարարություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2907  Թունելների և մետրոպոլիտենների շինարարություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2908  Կամուրջների շինարարություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2909  Ոչ մետաղական շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
2910  Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2911  Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2912  Ջրամատակարարում և ջրահեռացում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2913  Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում ու շահագործում  Ֆ  Մ  Հլգ      
2914  Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների ու օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2915  Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի տեղակայում ու շահագործում  Մ  Ֆ  Հլգ      
2916  Քաղաքաշինական կադաստր  Մ  Ֆ  Հլգ      
2917  Հանքահորային շինարարություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
3001  Կիրառական գեոդեզիա  Մ  Ֆ  Հլգ      
3002  Աէրոֆոտոգեոդեզիա  Մ  Ֆ  Հլգ      
3101  Հողաշինարարություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
3102  Գյուղատնտեսագիտություն  Ք  Կ  Հլգ       
3103  Անասնաբուծություն  Ք  Կ  Հլգ      
3104  Անասնաբուժություն  Ք  Կ  Հլգ      
3105  Մեղվաբուծություն  Ք  Կ  Հլգ      
3106  Գյուղատնտեսության մեքենայացում  Մ  Ֆ  Հլգ      
3107  Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացում և ավտոմատացում  Ֆ  Մ  Հլգ      
3108  Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում  Ք  Կ  Հլգ      
3109  Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն  Կ  Ք  Հլգ      
3110  Արդյունաբերական ձկնորսություն  Կ  Ք  Հլգ      
3111  Որսագիտություն և գազանաբուծություն  Կ  Ք  Հլգ      
3112  Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում  Կ  Մ  Հլգ      
3114  Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում  Մ  Ֆ  Հլգ      
3201  Հրդեհային անվտանգություն  Ք  Ֆ  Հլգ      
3202  Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում  Մ  Ֆ  Հլգ      
3203  Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում  Մ  Ֆ  Հլգ      
3204  Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում  Ք  Կ  Հլգ      
3205  Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանությոն  Մ  Կ  Հլգ      
3207  Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաք և մթերում  Կ  Ք  Հլգ      
3208  Վայրի կենդանիների վերարտադրություն  Կ  Ք  Հլգ      
3401  Չափագիտություն  Մ  Ֆ  Հլգ      
3404  Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)` ըստ ճյուղերի  Ք  Մ  Հլգ      
3405  Մետաղների և եռակցված միացությունների որակի հսկում  Ք  Ֆ  Հլգ      
3406  Դոզաչափություն և ճառագայթապաշտպանություն  Ք  Ֆ  Հլգ      
3407  Շինարարական արտադրության որակի հսկում  Մ  Ֆ  Հլգ      
3408  Շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների որակի հսկում  Մ  Ֆ  Հլգ      

 

Օգտագործված հապավումներ

Հլ – Հայոց լեզու
Կոմ – Կոմպոզիցիա
Հլգ – Հայոց լեզու և գրականություն
Ք – Քիմիա
Ռլ – Ռուսաց լեզու
Կ – Կենսաբանություն
Օլ – Օտար լեզու
Ֆիզ – Ֆիզկուլտուրա
Մ – Մաթեմատիկա
ՀՊ – Հայոց պատմություն
Ֆ – Ֆիզիկա
Մասն – Մասնագիտական
Գնն – Գունանկար
Սոլֆ – Սոլֆեջիո
Քնդ – Քանդակ
Դշն – Դաշնամուր
Գծն – Գծանկար
ԵԳ – Երաժշտական գրագիտություն

Գնահատման համակարգ

1. Մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է համարվում հիմնական կրթության վկայականի որակավորման, միջնակարգ կրթության ատեստատի պետական ավարտական քննություններից ստացած համապատասխան առարկայի միավորը, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի քննական գնահատականը:
Եթե առարկան քննական չէ՝ ապա մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է համարվում հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության ատեստատի համապատասխան առարկայի առաջադիմության միավորը:

2. Հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական միավորների միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականը հաշվարկելիս անհրաժեշտ է անցնել 20-միավորային համակարգի` օգտվելով ներքոնշյալ սանդղակներից:

1) Գնահատման 5-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.

5-միավորային
համակարգ
20-միավորային
համակարգ
«5» «20»
«4» «17»
«3» «13»

 

2) Գնահատման 10-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.

10-միավորային
համակարգ
20-միավորային
համակարգ
<10> <20>
<9> <18>
<8> <16>
<7> <14>
<6> <12>
<5> <10>
<4> <8>

 

3. Հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական,  բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականը հաշվելիս այն կլորացվում է  տասնորդականի ճշտությամբ: