ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ»

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ՚ ՊՈԱԿ-ը հիմնադրվել է 1990 թվականին ՀՀ մինիստրների խորհրդի  թիվ 397 որոշմամբ:

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ՚ ՊՈԱԿ-ի աշխատանքները նպատակաուղղված  են  եղել  միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պատրաստմանը, սովորողների գիտելիքների ծավալի ընդլայնմանն  ու խորացմանը, մասնագիտական և կատարողական հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը:

Ուսումնական գործընթացի ապահովման, կազմակերպման ու իրականացման համար աշխատում ենք հնարավորինս բավարար պայմաններ ստեղծել այն իրականացնելու համար:

Քոլեջն ինչպես հայտնի  է, բացի մասնագիտական (երաժշտական և գեղարվեստ) կրթական ծրագրերից,  իրականացնում է նաև հանրակրթական ծրագրեր և այս առումով  դասավանդվող առարկաների սահմաններում մշտական աշխատանքներ են տարվել սովորողների դաստիարակման, ճիշտ վարվելակերպի ձևավորման ուղղությամբ:

Ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանն ու արդիականացմանն  է ուղղված սերտ կապերի հաստատումը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի, Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի, Երևանի Խ. Աբովյանի  անվ. մանկավարժական  համալսարանի   պրոֆեսորա – դասախոսական կազմի հետ:

Քոլեջի դասատուական կազմը նույնպիսի  գործունեությամբ հանդես է եկել քաղաքի և մարզի արվեստի,  երաժշտական,  գեղարվեստի ու հանրակրթական դպրոցներում:

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջը Արմավիրի մարզում բացի ուսումնական հաստատություն լինելուց, հանդիսանում է նաև մշակութային կենտրոն, որտեղ մշտապես հյուրընկալվում են մարզ ժամանած տարբեր երկրների պատվիրակություներ, ճանաչված մշակութային, հոգևոր, քաղաքական և հասարակական գործիչներ:

Քոլեջի սաներն ու դասատուները իրենց մասնակցությունն են բերում ոչ միայն միջքոլեջային, այլև քաղաքում և մարզում անցկացվող գրեթե բոլոր միջոցառումներին, ինչը  հղկում է նրանց բեմական պահվածքը և կատարողական վարպետությունը:

Քոլեջի սաները մասնակցել են Հանրապետական, Միջազգային  տարբեր մրցույթների, փառատոների  և ստուգատեսների, արժանանալով տարբեր մրցանակների  և  խրախուսանքների:

Քոլեջն իր գոյության տարիների ընթացքում սերտ կապերի մեջ  է եղել նախկին շրջանավարտների հետ:

Շրջանավարտների մի մասը իրենց ուսումը շարունակել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում` Երևանի Կոմիտասի անվ պետական կոնսերվատորիայում , Խ.  Աբովյանի անվ, մանկավարժական համալսարանում գեղարվեստի ակադեմիայում , Ճարտարագիտական համալսարանում:

Շրջանավարտների մի մասը տեղավորվում է քաղաքի և հարակից գյուղերի մանկական երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներում, ինչը մասամբ լուծել է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը:  Քոլեջի  շրջանավարտներից   Երևանի Կոմիտասի անվ պետական կոնսերվատորիա , Խ.  Աբովյանի անվ,  մանկավարժական համալսարան,  գեղարվեստի պետական ակադեմիան ավարտածները այսօր համալրել են  քոլեջի դասավանդող դասատուների շարքը:

2013 թ. քոլեջում լիցենզավորվել է  պարարվեստ  մասնագիտությունը  և կատարվել  է  առաջին  ընդունելություն:

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջը  ունի  պայմանագիր Երևանի  Խ.  Աբովյանի  անվ. պետական  մանկավարժական  համալսարանի և  Կոմիտասի անվան պետական  կոնսերվատորիայի  հետ:  Ըստ որի քոլեջի բարձր առաջադիմություն ունեցող  շրջանավարտները  կարողեն ընդունվել  Խ.Աբովյանի  անվ.  պետական մանկավարժական  համալսարանի երաժշտական, գեղարվեստի, պարարվեստի մասնագիտություններով  և Կոմիտասի  անվան  պետական  կոնսերվատորիա`  երաժշտական  բոլոր   մասնագիտությունների  գծով:

Անցյալ  տարիներին  սովորողների թիվը չի գերազանցել  100-ի:

Այժմ   քոլեջում   սովորում են  169   ուսանող` նախորդ  տարիների  համեմատ սովորողների թիվը  աճել է:

Քոլեջին կից գործում է պրակտիկայի բաժին, որտեղ սովորում են դպրոցահասակ մոտ  250 երեխաներ,  որը հանդիսանում է  քոլեջի բազան, իրականացվում է ուսանողների մանկավարժական պրակտիկան: Հաշվետու ժամանակաշրջանում քոլեջին կից պրակտիկայի բաժնի սաները նույնպես զգալի հաջողություններ  են  արձանագրել Հանրապետական, Միջազգային մրցույթներում և ստուգատեսներում: Նրանցից ոմանք էլ հետագայում դառնում են քոլեջի սովորողներ:

Տնօրեններ`

Սիմոնյան Հովհաննես Պավելի 1990 – 1998 թթ

Խաչատուրյան Երանուհի Գրիգորի 1998 – 2011 թթ

Մուրադյան Նունե Աշոտի 2011 թ –