ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՊՈԱԿ

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ը հիմնադրվել է 1990 թվականին ՀՀ մինիստրների խորհրդի  թիվ 397 որոշմամբ:

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ի աշխատանքները նպատակաուղղված  են  եղել միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետների պատրաստմանը, սովորողների գիտելիքների ծավալի ընդլայնմանն  ու խորացմանը, մասնագիտական և կատարողական հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը:

Ուսումնական գործընթացի ապահովման, կազմակերպման ու իրականացման համար աշխատում ենք հնարավորինս բավարար պայմաններ ստեղծել:

Քոլեջն ինչպես հայտնի  է, բացի մասնագիտական (երաժշտական և գեղարվեստ) կրթական ծրագրերից,  իրականացնում է նաև հանրակրթական ծրագրեր և այս առումով դասավանդվող առարկաների սահմաններում մշտական աշխատանքներ են տարվել սովորողների դաստիարակման, ճիշտ վարվելակերպի ձևավորման ուղղությամբ:

Ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանն ու արդիականացմանն  է ուղղված սերտ կապերի հաստատումը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի (ինչպես նաև Գյումրու մասնաճյուղի), Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական  համալսարանի  պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի հետ:

Քոլեջի դասատուական կազմը նույնպիսի գործունեությամբ հանդես է եկել քաղաքի և մարզի արվեստի, երաժշտական,  գեղարվեստի ու հանրակրթական դպրոցներում:

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջը Արմավիրի մարզում բացի ուսումնական հաստատություն լինելուց, հանդիսանում է նաև մշակութային կենտրոն, որտեղ մշտապես հյուրընկալվում են մարզ ժամանած տարբեր երկրների պատվիրակություներ, ճանաչված մշակութային, հոգևոր, քաղաքական և հասարակական գործիչներ:

Քոլեջի սաներն ու դասախոսները իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերում ոչ միայն միջքոլեջային, այլև քաղաքում և մարզում անցկացվող գրեթե բոլոր միջոցառումներին, ինչը հղկում է նրանց բեմական պահվածքը և կատարողական վարպետությունը:

Քոլեջի սաները մասնակցում են հանրապետական, միջազգային տարբեր մրցույթների, փառատոների և ստուգատեսների, արժանանալով տարբեր մրցանակների  և  խրախուսանքների:

Քոլեջն իր գոյության տարիների ընթացքում սերտ կապերի մեջ է եղել նախկին շրջանավարտների հետ:

Շրջանավարտների մի մասը իրենց ուսումը շարունակում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում` Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում (ինչպես նաև Գյումրու մասնաճյուղը), Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում,  Խ.  Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում, Գեղարվեստի ակադեմիայում և Ճարտարագիտական համալսարանում:

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջը  ունի  պայմանագրեր վերոնշյալ ուսումնական հաստատությունների հետ, ըստ որոնց քոլեջի գերազանց և լավ առաջադիմություն ունեցող  շրջանավարտները  կարող են ընդունվել  և սովորել իրենց մասնագիտությունների  գծով:

Շրջանավարտների մի մասը տեղավորվում են քաղաքի և հարակից գյուղերի մանկական երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներում, ինչը մասամբ լուծում է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը:  Քոլեջի շրջանավարտներից  Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, Խ. Աբովյանի անվան  մանկավարժական համալսարան,  գեղարվեստի պետական ակադեմիան ավարտածները այսօր համալրել են  քոլեջի դասավանդող դասախոսներրի շարքը:

Քոլեջում լիցենզավորվել են՝ 2013թ.-ին «Պարարվեստ», 2020թ.-ին «Դերասանական արվեստ», 2023թ.-ին «Էստրադային արվեստ» մասնագիտությունները:

Նախորդ տարիների համեմատ սովորողների թիվը զգալիրոեն աճել է: Այժմ քոլեջում սովորում են 187 ուսանողներ, մինչդեռ անցյալ  տարիներին սովորողների թիվը չի գերազանցել  100-ը:

Քոլեջին կից գործող պրակտիկայի բաժինը, որտեղ սովորում են  186  աշակերտներ, հանդիսանում է  քոլեջի բազան, որտեղ իրականացվում է նաև ուսանողների մանկավարժական պրակտիկան: Հաշվետու ժամանակաշրջանում քոլեջին կից պրակտիկայի բաժնի սաները նույնպես զգալի հաջողություններ են արձանագրել հանրապետական, միջազգային մրցույթներում և ստուգատեսներում: Նրանցից ոմանք էլ հետագայում դառնում են քոլեջի սաներ:

Տնօրեններ`

Սիմոնյան Հովհաննես Պավելի 1990 – 1998 թթ

Խաչատուրյան Երանուհի Գրիգորի 1998 – 2011 թթ

Մուրադյան Նունե Աշոտի 2011 թ –