ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ ուսանող

<<Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է վճարովի հիմունքով սովորող ուսանողներին ուսման վճարի  փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ)) տրամադրելու համար դիմում-հայտերի ընդունման մասին: Կարգերի մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այցելելով www.armartcol.am կայքի Փաստաթղթեր բաժինը:

 Դիմումները և կից փաստաթղթերը ներկայացնել <<Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ -ի ուսումնական մաս՝ մինչև 2024թ. հունվարի 26-ը ներառյալ: Հարցերի դեպքում կարող եք մոտենալ <<Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ -ի ուսումնական մաս՝:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

04.01.2024թ.

  • January 4, 2024
  • |