ԲԱՑ ԴԱՍ ԳԾԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ

Ապրիլի 5-7 ԱԱՊՔ.գեղարվեստի բաժնի դասախոս Զ.Հակոբյանը վարպետաց դաս անցկացրեց գծանկար առարկայից գեղնկարչություն մասնագիտության II,III,IV և V կուրսի​ ուսանողների համար:Ուսանողները հնարավորություն ունեցան հարցեր հղելու և սպառիչ պատասխան ստանալու կատարվող աշխատանքի տեխնիկայի վերաբերյալ:Եվ ստացած գիտելիքը փորձեցին վերարտադրել թղթին:

  • April 5, 2021
  • |