Պրակտիկայի բաժին

Քոլեջին կից գործում է պրակտիկայի բաժինը, որտեղ սովորում են 186 աշակերտներ, որը հանդիսանում է քոլեջի բազան, իրականացվում է ուսանողների մանկավարժական պրակտիկան: Հաշվետու ժամանակաշրջանում քոլեջին կից պրակտիկայի բաժնի սաները նույնպես զգալի հաջողություններ են արձանագրել Հանրապետական, Միջազգային մրցույթներում և ստուգատեսներում: Նրանցից ոմանք էլ հետագայում դառնում են քոլեջի սովորողներ:

 

Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջին կից պրակտիկայի բաժին

 

հ/հ Մասնագիտություններ Ուսման տևողությունը Առավել շնորհալի և երաժշտական կրթությունը  շարունակելուն  հակված շրջանավարտները  կարող են  ուսումը շարունակել պրակտիակայի բաժնում  ևս`
1 Դաշնամուր 7     տարի 1  տարի
2 Լարային գործիքներ 7     տարի 1  տարի
3 Ժողովրդական գործիքներ 5     տարի  2  տարի
4 Փողային և հարվածային գործիքներ 5     տարի  2  տարի
5 Երգեցողություն 5     տարի  2  տարի
6 Գեղանկարչություն 5     տարի  2  տարի
7 Պարարվեստ 5     տարի  2  տարի
8 Դերասանական արվեստ 5     տարի  2  տարի